Pengertian Akhlak
Baca Selengkapnya

Pengertian Akhlak Dalam Islam

Bagi umat muslim, istilah kata akhlak sudah sangat melekat dalam kehidupannya. Jika seseorang melakukan perbuatan tercela akan dikatakan…